ELF

Omprövning av engelskan som lingua franca (SVENSKA)

Omprövning av engelskan som lingua franca (SVENSKA)

Position statement

Vi strävar efter att utmana antaganden om användningen av engelska som ett ”lingua franca” i vetenskapligt-akademiska sammanhang, identifiera effekterna av sådana antaganden för utvecklingen av kunskapsproduktion och -upptagande, och legitimera användningen av flera språk för transnationellt vetenskapligt utbyte. Vi formulerar därför tio principer: Att använda engelska som ett vetenskapligt-akademiskt ”lingua franca” främjar inte alltid inkludering; ett språk som ges en ställning som vetenskapligt-akademiskt ”lingua franca” kan fungera som ett dominansspråk; en policy som prioriterar engelska som ”lingua franca” kan motverka översättningar och utesluta deltagande; en politik där engelskan är det samtida språket för vetenskapligt-akademiskt ”lingua franca” kan förmedla idén om att kunskap som produceras på engelska är den enda kunskap som finns; att engelska är ett förmodat vetenskapligt-akademiskt ”lingua franca” är en manifestation av en ojämlik fördelning av kunskapsproduktion och kunskapsupptagande; språk och språkvarianter fungerar som kraftfulla resurser för kunskapsbildning; att välja ett språk för att publicera eller presentera är en sociolingvistisk rättighet; att välja språk publicera eller presentera i är en politisk handling; arrangörer av konferenser bör ha rätt att främja det eller de språk de väljer; konferensarrangörer och forskare bör vara så kreativa och uppmärksamma som möjligt för att inkludera en så mångsidig publik som möjligt.